Regały grawitacyjne

Regały grawitacyjne – Regały paletowe połączone z łożami grawitacyjnymi składają się na system regałów grawitacyjnych. Regały grawitacyjne składają się z ciągów grawitacyjnych przenośników rolkowych tworzących kanały rozdzielcze. Z jednej strony towar jest wkładany a z drugiej odbierany lub obierany i podawany z tej samej strony. Palety przesuwają się samoczynnie po rolkach zgodnie z zasadą grawitacji do miejsca odbioru, które znajduje się na drugim końcu przenośnika rolkowego.

Zalety:

  • „FIFO” – stała kontrola asortymentu, czasu trwałości i numeru serii,
  • skrócone drogi transportu i czas odbioru,
  • optymalne magazynowanie,
  • jednakowe punkty zdawczo-odbiorcze na dwóch przeciwległych końcach regału,
  • niemożliwość „zgubienia” palety.