Rolki wielokierunkowe

Rolki wielokierunkowe mają zastosowanie  wszędzie tam gdzie warunki pracy determinują szybkie i swobodne przesuwanie towaru w wielu kierunkach. Gabaryty rolek wielokierunkowych uzależnione są od ciężaru towaru transportowanego. Rolki kierunkowe (rolki wielokierunkowe) montowane są w specjalnie zaprojektowanych dla danego rodzaju rolek szynach.

Moduły stworzone z rolek kierunkowych mogą być wykorzystywane jako:

  • samoistne stanowisko kompletacyjne,
  • stoły łączące stanowiska pracy.